Information på svenska

Jönköpingi 

Hungária Egyesület

Ungerska Föreningen i Jönköping

Aktuella evenemang, se programok

Medlemskap

Vi ser fram emot att se dig/er som medlemmar i föreningen.

 

Genom att belata in årsavgiften på 200:-/ familj eller

100:-/person så kan du/ni bli medlemmar i föreningen.

 

Avgiften betalas in på nedan angiven

PlusGiro konto eller Swish, vänligen skriv namn vid inbetalning som meddelande.

 

PlusGirot 61 24 40-8

Swish: 123 615 76 63

Ungerska Föreningen i Jönköping


Barn-ungdomsverksamhet


Pyssel sång och dans.

Vi välkomnar stora som små till verksamhet för

barn och ungdommar.Vi skickar ut aktuella program via e-post och facebook.


Varmt välkomna!

Styrelsen

 

Ordförande:

Gabriella Bónis

gabibonis@hotmail.com

Vice Ordförande:

Katarina Kurucz-Morvai

kurucz.kata21@gmail.com

Kassör:

Beáta Bónis

Styrelseledamöter:

Ágnes Tyuskay

Eszter Simonsen

Zsofia Lindström

Revisorer:

Szabolcs Bihari

Ervin Szabo

Róbert Tímár

Sekreterare:

Tibor Kurucz-Morvai 

Kontakt uppgifter

Mail: huklubjkp@gmail.com

Vezetőség elérhetőségei


Email: huklubjkp@gmail.com